ورق ام دی اف وارناسا

ورق ام دی اف وارداتی

ورق ام دی اف در ابعاد و ضخامت های مختلف

انواع ورق ام دی اف خام

ورق های ام دی اف خام در ضخامت های زیرموجود می باشد

  • 5 mm
  • 8 mm

هر دو ضخامت در ابعاد 220X280 cm موجود می باشد

ورق ها 16 mm در ابعاد زیر موجود می باشد

  • 280X1220
  • 3660X1830

این ابعاد کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر ابعاد در ایران دارند.